Tag Archief van: Tijdelijke huisvesting

Start bouwrijp maken tijdelijke huisvesting Open Waard

Op 23 november is er gestart met het bouwrijp maken en inrichten van de bouwplaats voor de bouw van tijdelijke huisvesting voor de bewoners van de Open Waard aan de Polderlaan in Poortwijk III. HW Wonen heeft de werkzaamheden uitbesteed aan Formulebouw.

HW Wonen en Alerimus zijn op dit moment bezig met het realiseren van tijdelijke huisvesting voor de bewoners van de Open Waard. Voor de tijdelijke huisvesting is de locatie Poortwijk III in Oud-Beijerland aangewezen. Deze locatie op het perceel naast de multifunctionele school (de school met de glijbaan) is het meest geschikt, omdat de ontwikkeling van het beoogde kenniscentrum op deze locatie enkele jaren is uitgesteld.

Bouwrijp maken

Vorige week is gestart met het bouwrijp maken van de locatie. Het bouwrijp maken bestaat uit het plaatsen van betonblokken voor de fundatie van de tijdelijke woonunits, het aanleggen van de nutsvoorzieningen (gas, water, elektra, telefoon, CAI en riolering), de aanleg van een inrit naar de bouwplaats en het inrichten van een parkeerterrein.

De units voor de tijdelijke huisvesting staan al geruime tijd opgeslagen in Heinenoord en worden momenteel gereed gemaakt om naar verwachting vanaf medio januari 2016 geplaatst te kunnen worden. De werkzaamheden zijn door HW Wonen uitbesteed aan Formulebouw en duren circa vijftien weken.

Bereikbaarheid

Het bouwverkeer maakt alleen gebruik van de Polderlaan en de N217. De naastgelegen school en de woningen blijven tijdens het bouwrijp maken en de bouwperiode gewoon bereikbaar. Met de school zijn goede afspraken gemaakt en de plannen zijn hier op aangepast. Ter hoogte van de in-/uitrit zijn naast de rijweg en het fietspad waarschuwingsborden met ‘LET OP! Bouwverkeer’ geplaatst.

Tijdelijke huisvesting Open Waard

Om de nieuwbouw Open Waard in Zoomwijck te realiseren moet de huidige Open Waard gesloopt worden. Tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden worden de bewoners van de Open Waard ondergebracht in de tijdelijke huisvesting. Deze huisvesting is te vergelijken met de woonunits van het complex Zoomhoek aan de Randweg in Oud-Beijerland. De verwachting is dat de bewoners van de Open Waard medio april 2016 kunnen verhuizen naar de tijdelijke locatie aan de Polderlaan in Poortwijk III. Vooralsnog is de planning dat de huidige Open Waard voor de zomer van 2016 wordt gesloopt, zodat medio 2016 gestart wordt met de nieuwbouw.

Alerimus blijft in de Zoomwijck

Om aan de behoefte van de bewoners van de aanleunwoningen en verder in de wijk tegemoet te komen, worden de leegstaande winkelpanden bij het Zoomhuys verbouwd tot sociaal café en huiskamer. Alerimus doet dit in samenwerking met partners in de wijk. Ook de thuiszorg/ huishouding blijft in de wijk en wel in de vrijgekomen kantoren van de praktijk van dokter Evertse.

Besluitvormingsproces afgerond

Het besluitvormingsproces rond de nieuwe Open Waard is afgerond. De gemeenteraad van Oud-Beijerland stelde het bestemmingsplan Open Waard op 9 juli 2015 vast tijdens de raadsvergadering. In augustus 2015 werden de benodigde omgevingsvergunningen door het college van burgemeester en wethouders verleend. De beroepstermijn voor het bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunningen is inmiddels ten einde. Er zijn twee beroepen ingediend bij de Raad van State. HW Wonen en Alerimus hebben vooruitlopend op de behandeling van deze beroepen besloten te starten met de bouw van de tijdelijke huisvesting en voorbereidingen voor de sloop van het oude zorggebouw.