Wethouder overhandigt de sleutels school aan directeur te Urk

Wethouder overhandigt de sleutels school aan directeur te Urk

Bron: uit de Flevocourant.
Wethouder Geert Post overhandigt de sleutels van de lokalen aan directeur Henk Blankestijn.

Urk- Begin maart besloot de gemeenteraad dat door een herschikking van onderwijs- en welzijnsvoorzieningen de knelpunten voor diverse instellingen opgelost moest worden. Vorige week werd een belangrijke stap gezet voor de Harmpje Visserschool of beter gezegd, voor de kinderen in de Polderwijk.

Tijdelijke lokalen

Na de verhuizing van de peuterspeelzaal naar de Wilhelminaschool en de voorbereidende werkzaamheden van de uitbreiding van de Pieter Zandt werd vorige week een volgende stap in het proces gezet. Toen werden de extra lokalen voor de Harmpje Visserschool achter de Immanuëlkerk opgeleverd. Tijdelijke lokalen, omdat binnen een aantal jaren nieuwbouw van de school in de Waterwijk moet plaatsvinden. Rond de lokalen is een zogenaamd wijkplein gerealiseerd met extra parkeerruimte en speelruimte voor kinderen.

Belangrijke stap

“De lokalen zullen na de zomervakantie in gebruik worden genomen door de Harmpje Visserschool. Op deze school zitten veel kinderen uit de Polderwijk. Door deze lokalen hier te plaatsen, brengen we de school dus dichter bij de doelgroep” aldus wethouder Geert Post, die blij is met de plaatsing. “Het gebouw beschikt over vijf ruime lokalen, die allemaal mechanisch geventileerd worden.”

Ook schooldirecteur Henk Blankestijn is blij met de stap die de gemeente met de schoolvereniging gezet heeft. “Na de vakantie straten we met 98 kinderen in de groepen 1 en 2. ” Omdat de school werkt vanuit twee locaties, zal dit organisatorisch nog wel het nodige vergen van de school en ouders. “Maar ook daar zullen we wel uitkomen” zo geeft de schooldirecteur aan, “een belangrijke eerste stap is nu gezet.

Voor verdere informatie over dit project, of uw toekomstige project kunt u een mailbericht sturen naar: info@formulebouw.nl