Tijdelijke zorgwoningen in Bergambacht

Tijdelijke zorgwoningen in Bergambacht

In opdracht van Zorgpartners Midden-Holland gaat Formulebouw vijfenveertig zelfstandige wooneenheden en een recreatieruimte realiseren.

Het totale project bestaande uit een enkele bouwlaag beschikt over een bebouwd oppervlakte van ruim tweeduizend vierkante meter en is bedoeld als overbruggende huisvesting voor de nieuwbouw van Centrum Sola Gratia uit Schoonhoven.

Direct na het verlenen van de benodigde vergunningen zullen de bouwactiviteiten worden opgestart.

Voor verdere informatie over dit project, of uw toekomstige project kunt u een mailbericht sturen naar: info@formulebouw.nl