Huisvesting van kinderdagverblijf Robbedoes is klaar

Huisvesting van kinderdagverblijf Robbedoes is klaar

Kinderdagverblijf Robbedoes te Heel had snel andere huisvesting nodig. De reden hiervan was gelegen in het feit dat de vorige accommodaties na sloop en herbouw niet meer als kinderdagverblijf beschikbaar zouden komen.

Doordat alle projectmatig betrokken partijen in de korte periode van planvorming tot oplevering goed hebben samengewerkt is het konderdagverblijf op tijd opgeleverd.

De leiding van het Kinderdagverblijf Robbedoes heeft aangegeven blij en tevreden te zijn met het nieuwe tijdelijk onderkomen.

Voor verdere informatie over dit project, of uw toekomstige project kunt u een mailbericht sturen naar: info@formulebouw.nl