De tijdelijke huisvesting voor 144 Poolse arbeidsmigranten te Noordwijkerhout is door de Noordwijkerhoutse Wethouders Knapp en de Jong feestelijk geopend. Middels het realiseren van deze woongebouwen kan de ongewenste woonsituatie in Bungalowpark Solassi te Noordwijkerhout worden opgeheven. Lees meer

Wat begon met gebruikte ledige frame’s is geëindigd in een schitterende eigentijdse mantelzorgwoning met een moderne en luxe uitstraling. Lees meer

De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met het bedrijf Dutch Foreigner Care BV. Er komen maximaal 144 tijdelijke arbeidsmigranten te wonen. Het complex gelegen aan de Schippersvaartweg bestaat uit twee woonlagen met daarin kant-en-klare wooneenheden, het totale vloeroppervlakte bedraagt 2.500 m2. Lees meer

Start bouwrijp maken tijdelijke huisvesting Open Waard

Op 23 november is er gestart met het bouwrijp maken en inrichten van de bouwplaats voor de bouw van tijdelijke huisvesting voor de bewoners van de Open Waard aan de Polderlaan in Poortwijk III. HW Wonen heeft de werkzaamheden uitbesteed aan Formulebouw.

HW Wonen en Alerimus zijn op dit moment bezig met het realiseren van tijdelijke huisvesting voor de bewoners van de Open Waard. Voor de tijdelijke huisvesting is de locatie Poortwijk III in Oud-Beijerland aangewezen. Deze locatie op het perceel naast de multifunctionele school (de school met de glijbaan) is het meest geschikt, omdat de ontwikkeling van het beoogde kenniscentrum op deze locatie enkele jaren is uitgesteld.

Bouwrijp maken

Vorige week is gestart met het bouwrijp maken van de locatie. Het bouwrijp maken bestaat uit het plaatsen van betonblokken voor de fundatie van de tijdelijke woonunits, het aanleggen van de nutsvoorzieningen (gas, water, elektra, telefoon, CAI en riolering), de aanleg van een inrit naar de bouwplaats en het inrichten van een parkeerterrein.

De units voor de tijdelijke huisvesting staan al geruime tijd opgeslagen in Heinenoord en worden momenteel gereed gemaakt om naar verwachting vanaf medio januari 2016 geplaatst te kunnen worden. De werkzaamheden zijn door HW Wonen uitbesteed aan Formulebouw en duren circa vijftien weken.

Bereikbaarheid

Het bouwverkeer maakt alleen gebruik van de Polderlaan en de N217. De naastgelegen school en de woningen blijven tijdens het bouwrijp maken en de bouwperiode gewoon bereikbaar. Met de school zijn goede afspraken gemaakt en de plannen zijn hier op aangepast. Ter hoogte van de in-/uitrit zijn naast de rijweg en het fietspad waarschuwingsborden met ‘LET OP! Bouwverkeer’ geplaatst.

Tijdelijke huisvesting Open Waard

Om de nieuwbouw Open Waard in Zoomwijck te realiseren moet de huidige Open Waard gesloopt worden. Tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden worden de bewoners van de Open Waard ondergebracht in de tijdelijke huisvesting. Deze huisvesting is te vergelijken met de woonunits van het complex Zoomhoek aan de Randweg in Oud-Beijerland. De verwachting is dat de bewoners van de Open Waard medio april 2016 kunnen verhuizen naar de tijdelijke locatie aan de Polderlaan in Poortwijk III. Vooralsnog is de planning dat de huidige Open Waard voor de zomer van 2016 wordt gesloopt, zodat medio 2016 gestart wordt met de nieuwbouw.

Alerimus blijft in de Zoomwijck

Om aan de behoefte van de bewoners van de aanleunwoningen en verder in de wijk tegemoet te komen, worden de leegstaande winkelpanden bij het Zoomhuys verbouwd tot sociaal café en huiskamer. Alerimus doet dit in samenwerking met partners in de wijk. Ook de thuiszorg/ huishouding blijft in de wijk en wel in de vrijgekomen kantoren van de praktijk van dokter Evertse.

Besluitvormingsproces afgerond

Het besluitvormingsproces rond de nieuwe Open Waard is afgerond. De gemeenteraad van Oud-Beijerland stelde het bestemmingsplan Open Waard op 9 juli 2015 vast tijdens de raadsvergadering. In augustus 2015 werden de benodigde omgevingsvergunningen door het college van burgemeester en wethouders verleend. De beroepstermijn voor het bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunningen is inmiddels ten einde. Er zijn twee beroepen ingediend bij de Raad van State. HW Wonen en Alerimus hebben vooruitlopend op de behandeling van deze beroepen besloten te starten met de bouw van de tijdelijke huisvesting en voorbereidingen voor de sloop van het oude zorggebouw.

Oomen Agro bewaart, sorteert, verpakt en verhandelt uien voor klanten over de gehele wereld. Het bedrijf is opgericht in het jaar 2000 en ontstaan uit het akkerbouwbedrijf en koelbedrijf van de huidige eigenaar Jac Oomen. Op dit moment werken er 10 medewerkers bij het bedrijf en wordt er op de locatie in Marknesse jaarlijks circa 25.000 ton uien verwerkt. Lees meer

Nadat alle mogelijkheden betreffende het realiseren van de tijdelijke slagerij met de heer Kersten zijn besproken is de keuze op basis van duidelijke uitgangspunten snel bepaald, deze keuze is gebaseerd op o.a.: Lees meer

Om haar bewoners tijdens verbouwingswerkzaamheden te kunnen huisvesten heeft de Baalderborg Groep ervoor gekozen tijdelijke zelfstandige zorgwoningen van Formulebouw te gaan plaatsen. Alle wooneenheden zijn inmiddels opgeleverd. Lees meer

Kinderdagverblijf Robbedoes te Heel had snel andere huisvesting nodig. De reden hiervan was gelegen in het feit dat de vorige accommodaties na sloop en herbouw niet meer als kinderdagverblijf beschikbaar zouden komen. Lees meer

Van Doorn Geldermalsen heeft een tijdelijk kantoor nodig vanwege de verbouwing van hun kantoor te Geldermalsen. Formulebouw werd benaderd door Loosbroek Architecten uit Tiel. Lees meer

Farm Dairy te Lelystad is een private label producent van dagverse zuivel producten. Het bedrijf onderscheidt zich door een constante hoge kwaliteit van haar producten in combinatie met lage kosten. Lees meer