in Boxmeer worden 139 stuks units gedemonteerd welke midden in de bouwvak naar Eindhoven
worden verplaatst. Het voormalige tijdelijke zorgcomplex zal in Eindhoven gaan functioneren als
huisvesting voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Lees meer

Doordat de nieuwbouw van een religieuze instelling in juli 2022 in gebruik genomen gaat worden is dit luxe verplaatsbare appartementencomplex na dienst te hebben gedaan als tijdelijke zorgwoningen boventallig geworden. Lees meer

Naast woningen behoren ook diverse bedrijfsruimten zoals: loodsen, garages en een restaurant bij de portefeuille. Lees meer

De bouwactiviteiten van dit bedrijfsverzamelgebouw gaan uiterlijk september 2022 van start. In overleg met de Gemeente Velsen zal het bouwwerk worden voorzien een representatieve gevelafwerking en een royale daglichttoetreding. Lees meer

Kort voordat de scholen weer open gingen heeft Formulebouw voor de St. Leonardusschool te Heemskerk drie verplaatsbare klaslokalen geplaatst. Lees meer

Midden in de bouwvakantie zijn op het schoolplein van de PC Hooftschool te Muiden twee tijdelijke klaslokalen inclusief sanitaire voorzieningen geplaatst. Lees meer

Kort na de vakantiesluiting heeft Formulebouw op diverse locaties te Ederveen vier tijdelijke schoolgebouwen gedemonteerd en afgevoerd. Lees meer

Hart van de Waalsprong is een gezamenlijke ontwikkeling van diverse vastgoed- en gebiedsontwikkelaars.

De Gemeente Nijmegen heeft een goed onderhouden verplaatsbaar kantoorgebouw van Formulebouw gekocht welke strategisch en nabij de toekomstige nieuwbouw is gepositioneerd. Lees meer

Boomkwekerij Roest heeft een fraaie accommodatie van Formulebouw overgenomen hetgeen dienst gaat doen als kantoor en kantine bij de bedrijfshal te Vessem. Lees meer

Op kindcentrum De Duif krijgen kinderen onderwijs, opvang en zorg van kindprofessionals die samen een team vormen. Ook worden de activiteiten in het kindcentrum op elkaar afgestemd. Op deze manier zorgen we voor een doorgaande lijn en een soepele overgang van opvang naar basisonderwijs. Lees meer